ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής 'Aμυνας
Εργαστηριακό Κέντρο Μοριακής Βιολογίας


Τηλ.: 210 7675607  -   Email:info@dna.mil.gr
Το Site βρίσκεται υπό κατασκευή
HELLENIC REPUBLIC

Ministry of National Defence
Center of Molecular Biology


Tel.:+30 210 7675607  -   Email:info@dna.mil.gr
This site is under construction


© Ministry of National Defence